Συλλεκτική Έκδοση

 

"Medical Success Stories"

 

Οι ιστορίες επιτυχίας πενήντα επτά κορυφαίων Ελλήνων Ιατρών

 

 

 

 

 

 

Συνέντευξη στο βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα